NDO (nær-døden-opplevelse)

Jeg opplevde en NDO sommeren 1991 da jeg fikk barselsfeber og blodforgiftning etter å ha satt sønnen min til verden den 26.05.1991. Jeg måtte gjennom mange operative inngrep for å overleve, jeg lå med respirator på intensivavdelingen på Regionsykehuset i Trondheim (nå St. Olavs hospital) over tre uker. Jeg hadde min NDO den 25.06.1991 da jeg hadde en hjertestans som varte ca. 11 minutter. Jeg husker veldig detaljert hva som skjedde, og jeg har fått bekrefta at de tingene jeg husker faktisk skjedde. Jeg har i ettertid truffet leger og sykepleiere fra avdelingen samt at jeg hadde en lang telefonsamtale med den legen som hadde hovedansvaret for meg denne dagen som egentlig var min siste…….

Hvis jeg finner en ordning med passord/sikkerhet kommer jeg til å publisere hele historien men foreløbig gjør jeg ikke det. Jeg vil ikke at hvem som helst skal kunne gå inn og lese noe så privat som dette.